Związek Winkulijski

Związek Winkulijski to państwo federalne powstałe 7 lutego 2018 roku z inicjatywy Szymona Uchastoka. Stolicą Państwa jest Kanugard, tam też znajduje siedziba rządu, Prezydenta i Parlamentu. Związek Winkulijski rozciąga się na obszarze półwyspu winkulijskiego na kontynencie Nordackim, który tworzy kraj związkowy: Egvalland, drugim krajem tworzącym federację winkulijską jest Socjalistyczna Republika Volkianu, państwo ponadto kontroluje wyspę Ramandie oraz południowo-wschodnią Azymutię, które razem tworzą terytorium zależne Nowej Winkulii. Pomimo trudnej i burzliwej historii regionu udało nam się stworzyć silne i dobrze prosperujące państwo, będące jedynym z najsilniejszych państw regionu. Związek Winkulijski jest państwem wielokulturowym, państwo stara się chronić tradycje państw istniejących dawnej na swoim terytorium, w połączeniu z kulturalną i polityczną odrębnością Volkianu tworzy niepowtarzany klimat i multikulturową mieszankę. Językami urzędowymi państwa jest język polski oraz wciąż rozwijający się język winkulijski wyrosły z tradycji języka czarnokrajestańskiego. Gospodarka państwa w zależności od regionu może przybierać charakter socjalistyczny, kapitalistyczny, a nawet feudalny.