Dziennik Praw

Dziennik Praw jest narzędziem pomocniczym, którego celem jest gromadzenie i udostępnianie informacji na temat aktualnie obowiązującego prawa. Podstawą prawną do istnienia systemu „Dziennik Praw” jest Konstytucja Związku Winkulijskiego oraz Ustawa o Dzienniku Praw i zasadach techniki prawodawczej, które to szczegółowo określiło jego sposób.

LISTA AKTÓW PRAWNYCH