Władze

Prezydent Związku Winkulijskiego:
Folksfüther Mateusz ŻMIGRODZKI (17.10.2020 – nadal)

Sekretarz Generalny Kancelarii Prezydenckiej:
Erik Otton VON HOHENBURG (26.10.2020 – nadal)

Przewodniczący Rady Egzekutywnej:
Erik Otton VON HOHENBURG (25.11.2020 – nadal)

Minister Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości:
Erik Otton VON HOHENBURG (25.11.2020 – nadal)

Minister Spraw Zagranicznych i Wojskowych:
Artur KARDACZ VON HOHENBURG (25.11.2020 – nadal)

Prezydent Autonomicznego Kraju Związkowego Volkian – Socjalistycznej Republiki Volkianu:
Henryk WESPUCCI

OSTATNICH ZMIAN DOKONAŁ MATEUSZ ŻMIGRODZKI DNIA 30.11.2020.