Rada Egzekutywna

Art. 29.
Rada Egzekutywna realizuje uprawnienia za równo władzy wykonawczej jak i ustawodawczej, poprzez uchwalanie ustaw, uchwał i wydawanie przez Prezydenta, Przewodniczącego oraz członków Rady Egzekucyjnej (ministrów) odpowiednich rozporządzeń.

W skład Rady Egzekutywnej może wejść każdy obywatel Związku Winkulijskiego, który złoży odpowiedni wniosek. W takim wniosku, obywatel opisuje swoje dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie i zainteresowania – na tej podstawie Prezydent nadaje takiemu obywatelowi odpowiednią tekę ministerialną. Na czele Rady stoi sam Prezydent, albo wyznaczony przez niego Przewodniczący, który jest potocznie zwany Premierem. Posiedzenie odbywają się regularnie, gdy złożony zostanie projekt nowego prawa, przewodniczy jemu Prezydent albo Przewodniczący.

Skład Rady Egzekutywnej:

Przewodniczący Rady, Minister Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliości – Erik Otton von Hohenburg

Minister Spraw Zagranicznych i Wojskowych – Artur Kardacz von Hohenburg

Minister Finansów – Alfred Fabian von Tehen-Dżek